ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η HR Solutions είναι μια σύχρονη εταιρεία που εξειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Η Ομάδα της HR Solutions αποτελείται από συμβούλους με εξειδίκευση,τεχνογνωσία και την επαγγελματική εμπειρία στην εύρεση και εφαρμογή βέλτιστων λύσεων. Οι υπηρεσίες μας προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη.

HR SOLUTIONS
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι Υπηρεσίες μας εστιάζουν στην παροχή ευέλικτων λύσεων

Οι Λύσεις μας διαμορφώνονται με βάση καινοτόμες και αποδοτικές προσεγγίσεις, με κύριο στόχο την αποτελεσματική Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες επικεντρώνονται σε:

Υπηρεσίες προς Εργοδότες

Στις εταιρείες προσφέρουμε λύσεις για τη διαχείριση και την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Υπηρεσίες προς Εργαζομένους

Στους εργαζόμενους παρέχουμε λύσεις επαγγελματικής αποκατάστασης και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας στην αγορά εργασίας.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός μας είναι να υποστηρίζουμε με συνέπεια τους πελάτες

Σκοπός μας είναι να υποστηρίζουμε με συνέπεια και αξιοπιστία τους πελάτες μας στην επίτευξη των στόχων τους, ενώ διασφαλίζουμε ότι τα συστήματα Ανθρώπινου Δυναμικού και οι άνθρωποι ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες και τις τάσεις της αγοράς.

ΓΡΑΦΕΙΑ

Με έδρα στη Θεσσαλονίκη

Η HR Solutions δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, με έδρα την Θεσσαλονίκη και επιδιώκει να είναι πάντα κοντά στον πελάτη.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΜΕΤΙΣ ΕΛΛΑΣ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Με την υποστήριξη της ΜΕΤΙΣ ΕΛΛΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, προσδίδουμε δυναμική στην ποιότητα των υπηρεσιών μας, δημιουργώντας ολοκληρωμένες λύσεις.